Liệu pháp từ quan điểm hệ thống

Từ quan điểm hệ thống, con người không phải là những cá nhân riêng biệt, mà là một bộ phận gắn liền với môi trường của mình, gồm tất cả những hoàn cảnh tự nhiên, kinh tế xã hội và văn hóa, trong đó có cả bối cảnh di cư.

Động lực và bối cảnh là hai phạm trù hệ thống: kinh nghiệm từ tiểu sử cá nhân mà mỗi người trải qua trong cuộc đời mình diễn tả mối quan hệ tương tác giữa điều kiện, ý tưởng và vai trò mà các thành viên của một hệ thống xã hội thường xuyên tái lập, cũng như giữa các quy định và hình mẫu mà hệ thống xã hội đó dựa vào để vận hành.

Các vấn đề trục trặc không bị coi là thuộc tính của từng cá nhân. Triệu chứng hoặc những hành vi rối loạn của các thành viên trong hệ thống được nhìn nhận như những cách tìm lối thoát hoặc là biểu hiện của những hình mẫu quan hệ hoặc hình mẫu giao tiếp bị sa lầy trong toàn bộ hệ thống.

(https://www.dgsf.org/service/was-heisst-systemisch)

Liệu pháp từ quan điểm hệ thống liên văn hóa

Ở thời toàn cầu hóa, con người từ nhiều sắc tộc, tôn giáo và tầng lớp xã hội khác nhau gặp gỡ tiếp xúc nhau trong những tình huống và quan hệ quyền lực đa dạng. Do đó khả năng vận động trong các điều kiện khuôn khổ liên văn hóa ngày càng trở nên quan trọng trong tương lai.

Tiểu sử với yếu tố di cư chi phối các gia đình và quan hệ bạn đời theo những cách và dạng khác nhau. Quá trình di cư thậm chí còn có thể là một gánh nặng cho gia đình và quan hệ bạn đời ngay cả khi không phía nào bị ảnh hưởng trực tiếp bởi di cư.

Lịch sử nhập cư của một bên có thể đem đến cho mối quan hệ bạn đời những kinh nghiệm và ý tưởng định hình từ một xuất xứ khác. Điều đó có thể liên quan đến hàng loạt yếu tố: ràng buộc và trách nhiệm, quan niệm về gia đình và bạn đời, vai trò của nam giới và nữ giới, giáo dục, tình bạn và cách ứng xử với nhau.

Ổn định được cuộc sống ở một đất nước xa lạ thường là một thách thức lớn, nhất là khi đó là một sự di cư không tự nguyện hoặc do xung đột. Mất mát quê hương, gia đình và đời sống thân thuộc, tất cả những điều đó tác động đến người di cư khi đặt chân đến vùng đất mới. Thêm vào đó là sự thiếu chắc chắn của bản thân khi phải giải mã văn hóa trong đời sống và công việc thường nhật, học tiếng và định hướng trong các thiết chế xã hội.