Huấn luyện / Trị liệu hệ thống cá nhân

với những chủ đề như:

 • Mất bản sắc và khủng hoảng bản sắc
 • Gánh nặng từ tiểu sử
 • Rối loạn thân tâm
 • Trạng thái suy nhược trong môi trường gia đình và nghề nghiệp
 • Phân biệt đối xử và khủng bố tâm lý
 • Trải nghiệm sang chấn
 • Tình huống chuyển đổi căng thẳng trong chu kỳ sống
 • Cô đơn và khó khăn trong giao tiếp
 • Những vấn đề trong quan hệ tình cảm
 • Những biến đổi trong gia đình
 • Xung đột trong và từ chính gia đình gốc

Quý vị có thể lấy hẹn với tôi tại đây để chúng ta bước đầu tiếp xúc.

Tư vấn / Trị liệu hệ thống cặp đôi

Chúng ta sẽ cùng xem xét nhiều bình diện khác nhau và xây dựng các triển vọng mới cho những chủ đề như: 

 • (Hình mẫu) gia đình
 • Những quan niệm gây xung đột về vai trò của giới tính (phân công nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ)
 • Câm lặng và xa lánh
 • Mất lòng tin và vô vọng
 • Căng thẳng và quá tải
 • Có vấn đề trong gia đình gốc
 • Cấu trúc quyền lực trong quan hệ
 • Khi một bên quá phụ thuộc vào bên kia trong quan hệ

Quý vị có thể lấy hẹn với tôi tại đây để chúng ta bước đầu tiếp xúc.

Tư vấn / Trị liệu hệ thống gia đình
liên văn hóa

Trợ giúp trong những tình huống xung đột hoặc khủng hoảng xuất phát từ di cư, như:  

 • Xung đột gia đình do chia tay và ly hôn
 • Xung đột thế hệ và xung đột khi con cái tách khỏi cha mẹ
 • Xung đột khi con cái phải trung thành với cha mẹ
 • Khủng hoảng cấp tính: Mất mát và đau buồn
 • Mất những hệ thống nâng đỡ
 • Đương đầu với phân biệt đối xử và bị gạt ra ngoài lề
 • Những cách định nghĩa và phân vai trong quan hệ

Quý vị có thể lấy hẹn với tôi tại đây để chúng ta bước đầu tiếp xúc.

Hội thảo & Thuyết trình

Tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo cũng như thuyết trình về nhiều chủ đề khác nhau, như một số thí dụ sau đây. 

Hội thảo

 • Xác định bản sắc trong các gia đình Đức-Việt
 • Bản sắc văn hóa
 • Bản sắc và phát huy sức mạnh
 • Huấn luyện liên văn hóa quốc tế với trọng tâm là Việt Nam (Xem thêm tại: www.maiphuong-kollath.de)

Thuyết trình

 • Quan niệm của người Việt về sức khỏe
 • Về già ở Đức
 • Thuyết trình „Ứng xử khi đau ốm“ – (Đọc bản PDF tại đây)
 • Thuyết trình „Vai trò của giáo dục trong cộng đồng Việt – những cơ hội bỏ lỡ và những khả năng mới“ – (Đọc bản PDF tại đây)