Aktuelles aus meiner Praxis

Chất Việt ở Đức – Nguyễn Thế Tuyền

Buổi hội thảo „Chất Việt ở nước Đức“ – Nguyễn Thế Tuyền   Đối với nhiều người Đức, câu hỏi „Người Việt suy nghĩ và hành xử như thế nào?“ vẫn chưa có câu trả lời đầy đủ, mặc dù họ đã chung sống với người Việt hàng chục năm. Có phải đó là một …

Chất Việt ở Đức – Nguyễn Thế Tuyền Weiterlesen »